Nekonečne dobrotivý Boh, pán času a priestoru. 
Spoločnosť roku 2000 Ti chce zo srdca poďakovať
za Tvoju lásku a pomoc.
V roku 2000 som previedol cestovanie v čase.
Moje poznatky z iných časopriestorov nájdete v moriach,
jaskyniach, na skalách v krásnej čistej prírode pokiaľ
ju v budúcnosti zachováte.
Táto spoločnosť bola pretechnizovaná a prechemizovaná, 
pohybujúca sa v bludnom kruhu siekt, vier a náboženstiev.
Ovládaná peniazmi, bol to svet pokrivených a falošných hodnôt.
Ľudia rodiaci sa do chorej spoločnosti, nevediaci odkiaľ sú a kto sú
- chudáci stratení v čase, veľmi vzdialení od pravdy, v kútiku duše
však cítiaci podvod a faloš páchaný na nich samých.
Obviňujúci Boha za svoje vlastné úpadky a slabosť. 

                                                                            Ján Pravda